ŠTA JE ECPA?

ECPA - European Crop Protection Association, je udruženje najznačajnijih proizvodjača sredstava za zaštitu bilja na nivou EU i kao ambasador ove industrije predstavlja regionalnu mrežu industrije proizvodjača sredstava za zaštitu bilja u evropskim zemljama. Udruženje promoviše tehnologiju poljoprivredne proizvodnje u sklopu održivog razvoja poljoprivrede kojom se štiti zdravlje ljudi i životna sredina.

ECPA zastupa industriju proizvodnje sredstava za zaštitu bilja u evropskim institucijama, kod drugih zainteresovanih strana i prema široj javnosti; vodi i koordinira evropsku mrežu kompanija članica i nacionalnih udruženja koji predstavljaju zastupnike ECPA-e na lokalnom nivo i promoviše interese javnog mnenja. 

ECPA zagovara politiku EU i zakonsku regulativu čiji je pristup baziran na nauci i proceni rizika. ECPA takodje podržava inovacije, posluje na predvidljiv i ravnopravan način, omogućava industriji da posluje efikasno, štiti intelektualnu svojinu i podržava primenu najnovijih tehnologija proizvodnje poljoprivrednih proizvoda u praksi, obezbedjuje zaštitu proizvodnje od štetočina u cilju zadovoljenja potreba ljudi, danas i sutra.

Jedna od osnovnih aktivnosti članica ECPA je istraživačko-razvojni rad u cilju ispunjavanja najstrožih standarda u oblasti registracije i primene sredstava za zaštitu bilja radi ostvarivanja uslova za proizvodnju bezbedne hrane uz očuvanje zdravlja potrošača i zaštitu životne sredine.   

 

Udruženje SECPA

Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd | Telefon: +381 11 4031800 | email: info@secpa.rs | web:www.secpa.rs