Stop ilegalnim SZB

Ilegalni pesticidi su najčešće falsifikati sredstava za zaštitu bilja, odnosno sredstva čija prodaja i upotreba nije dozvoljena. Oni mogu sadržati različite sastojke neutvrđenog kvaliteta i svojstava koji mogu ugroziti useve, zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Trgovina ilegalnim pesticidima je rastući problem na globalnom nivou i predstavlja krivično delo. Upotreba Ilegalnih pesticida predstavljaja ozbiljnu opasnost po zdravlje ljudi, životnu sredinu i poslovanje u poljoprivredi. Zbog toga se širom sveta sprovode akcije protiv trgovine i upotrebe ilegalnih pesticida.

 

Napravite pametan izbor

Kao odgovoran poljoprivrednik koji se adekvatno stara o svojim usevima i, između ostalog, koristi sredstva za zaštitu bilja, važno je 

Gde kupujete sredstva za zaštitu bilja?

√ Ako kupujete u prodavnici firme koja je upisana u Registar distributera i uvoznika sredstava za zaštitu bilja i uz račun - kupujete iz legalnih izvora, a sredstva koja kupujete su registrovana i odobrena za promet i upotrebu u Srbiji. 

⊗ Ako kupujete preko kanala koji ne pružaju detaljne podataka o prodavcu i ne izdaju račun npr. putem oglasa na internetu, preko posrednika koji prodaje na pijaci ili iz automobila i/ili dovozi švercovanu robu iz inostranstva i sl. - kupujete iz nelegalnih izvora, a sredstva koja tako kupite su ilegalni pesticidi i mogu da sadrže neispitane supstance, opasne po ljude, useve i životnu sredinu!

Zapamtite! - Sredstva za zaštitu bilja mogu da se kupuju jedino na registrovanim prodajnim mestima gde kao potvrdu kupovine izdaju račun.

 

 

 


ŠTA RIZIKUJETE PRIMENOM ILEGALNIH pesticida?

Ilegalni pesticidi su najčešće falsifikati sredstava za zaštitu bilja i njihova prodaja i primena nije dozvoljena.

RIZIKUJETE DA IZGUBITE USEVE!

Nelegalna sredstva sadrže neispitane supstance sa nepoznatim dejstvom na useve / zasade. Mogu da budu neefikasna, ali i da unište usev.

 
RIZIKUJETE DA IZGUBITE KUPCE!
Za prerađivače i proizvođače hrane važan je kvalitet. Možete li da dozvolite sebi rizik da uništite svoje useve i izgubite poverenje kupaca? 
RIZIKUJETE BROJNE KAZNE!

Upotreba ilegalnih pesticida je kažnjiva po zakonu. Ukoliko se njihovom primenom prouzrokuju štetne posledice po zdravlje ljudi ili životnu sredinu propisana je i zatvorska kazna.  

 
 
RIZIKUJTE DA UGROZITE ZDRAVLJE LJUDI I ZAGADITE ŽIVOTNU SREDINU!

Ilegalni pesticidi mogu da sadrže nepoznate i zabranjene hemijske supstance koje imaju veoma štetne i/ili dugotrajne efekte po zdravlje ljudi i životnu sredinu. 

DA LI MOŽETE DA DOZVOLITE OVAKAV RIZIK?!

Pogledajte iskustva iz Rumunije
(VIDEO

 

 

 

 

 

 

Teška pitanja

 1. Koja sredstva za zaštitu bilja mogu da kupujem i koristim?

Možete kupovati i koristiti sredstva za zaštitu bilja koja su registrovana u Srbiji od strane Uprave za zaštitu bilja, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Broj rešenja o registraciji u Srbiji mora biti naveden na etiketi, a podaci registrovanim sredstvima dostupni su u Listi sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji.

 

2. Kako da prepoznam pakovanje legalnog sredstva za zaštitu bilja?

Prvo, proverite da li je etiketa na srpskom jeziku. Zatim proverite da li je pakovanje neotvoreno i da li su navedeni serijski broj i datum proizvodnje. Etiketa mora da bude čvrsto prilepljena za ambalažu, da bude čitljiva, neoštećena i da sadrži ime proizvoda, broj rešenja o registraciji u Srbiji i podatke o kompaniji koja ga je registrovala.
Nikada ne kupujte proizvode u zamenskoj ambalaži. Sredstva za zaštitu bilja mogu se prodavati samo u originalnoj, čvrsto zatvorenoj ambalaži.

 

3. Gde mogu da kupim legalno sredstvo za zaštitu bilja? 

Legalna tj. registrovana sredstva  za zaštitu bilja mogu se kupiti na registrovanim prodajnim mestima koja su navedena u Registru uvoznika i distributera sredstava za zaštitu bilja koji vodi Uprava za zaštitu bilja pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

 

4. Gde ne treba kupovati sredstva za zaštitu bilja?

Sredstva za zaštitu bilja ne treba kupovati van legalnih distributivnih kanala u Srbiji (videti odgovor na pitanje 3):

• preko internet foruma i oglasa koji nude sredstva po veoma povoljnoj ceni bez izdavanja računa;

• na pijacama;

• na tzv. buvljaku

• na inostranim tržištima (videti odgovor na pitanje 10).

Možete biti sigurni da su sredstva ovako kupljena ilegalna i da njihova upotreba predstavlja rizik po zdravlje ljudi, useve i životnu sredinu.

 

5. Koje su kazne propisane za primenu neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja?

Proizvodnja, stavljanje u promet, ali i primena neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja smatra se krivičnim delom. Ko proizvede, stavi u promet ili primeni neregistrovano sredstvo za zaštitu bilja i time prouzrokuje štetne posledice po zdravlje ljudi ili životnu sredinu, kazniće se zatvorom do jedne godine, a u slučaju da je nastupila znatna šteta, učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine. Ukoliko je delo učinjeno iz nehata učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

 

6. Kupio sam sredstvo za zaštitu bilja na buvljaku. Proizvod izgleda isto kao prethodno korišćeni proizvod. Mogu li da ga primenim na svom usevu?

Ukoliko ste kupili sredstvo za zaštitu bilja na buvljaku, koji je izvan zakonskog distributivnog kanala, to znači da posedujete ilegalni proizvod, koji je verovatno falsifikat.

Šta to znači za vas (videti odgovor na pitanje 5)

Zapamtite, ako kupujete sredstvo za zaštitu bilja na drugim mestima nego što su prodavnice i veleprodajni objekti uneseni u odgovarajući registar (videti odgovor na pitanje 4) podstičete kriminalce. 

 

7. Šta je falsifikovano sredstvo za zaštitu bilja?

Falsifikovano sredstvo za zaštitu bilja je proizvod nepoznatog sastava, nepoznatog dejstva na vaše zdravlje, useve i životnu sredinu koji imitira originalan proizvod preko izgleda pakovanja, i naziva proizvoda kako bi zavarao kupca.

Hemijske analize falsifikovanih sredstava za zaštitu bilja ukazuju ona obično sadrže veoma  opasne supstance i da ne zadovoljavaju ni osnovne uslove za registraciju. Zbog toga čak i transport i skladištenje može biti opasno. 

 

8. Zašto samo registrovana sredstva za zaštitu bilja mogu da se legalno kupe i koriste?

Odgovor je jednostavan, samo ukoliko kupite originalna, registovana, ispitana sredstva za zaštitu bilja možete biti sigurni da su bezbedna za korišćenje. Pogledajte iskustva farmera iz Rumunije.

Da li znate da su brojni naučnici radili na razvoju i ispitivanju originalnog sredstva za zaštitu bilja pre nego što je ono registrovano i dospelo u prodavnicu, i to tokom više od jedne decenije kako bi proverili efekti koje ono ima na biljke, vodu, zemljište, korisne insekte i druge žive organizme? Sve ovo je radjeno kako bi se obezbedilo da su dostupni samo proizvodi koji štite vaše useve od se štetočina ili bolesti, a bezbedni su za upotrebu. 

Zbog toga samo kupovinom originalnih, registrovanih  sredstava za zaštitu bilja u legalnim distributivnim kanalima možete biti sigurni da su bezbedni! 

 

9. Ako su moji usevi uništeni nakon upotrebe ilegalnog pesticida, mogu li da podnesem zahtev za nadoknadu štete?

Ako koristite ilegalni pesticid, nemate nikakva prava na nadoknadu štete. Pored toga, odgovorni ste za štetu i morate da snosite finansijske i pravne posledice.

Korištenje ilegalnih pesticida je zabranjeno i morate prihvatiti odgovornost (videti odgovor na pitanje 5).

Štaviše, ako korišćenjem ilegalnih pesticida nanesete štetu drugoj osobi, osiguravajuća kuća neće platiti nadoknadu.

 

10. Kupio sam sredstvo za zaštitu bilja u inostranstvu. Imam račun odnosno dokaz o kupovini. Mogu li ga koristiti  na svojim usevima u Srbiji?

Ne možete koristiti sredstva za zaštitu bilja koja nisu registrovana u Srbiji (videti odgovor na pitanje 1), bez obzira da li su registrovana u zemlji u kojoj ste ih kupili ili ne. Pored toga, niste ga ni smeli uneti u zemlju bez sprovođenja propisanih procedura.

 

 11. Zašto moram da kupim sredstva za zaštitu bilja u registrovanim prodajnim mestima?

Zato što ta prodajna mesta ispunjavaju propisane uslove za upis u Registar uvoznika i distributera sredstava za zaštitu bilja i kontrolisana su od strane nadležnih organa.

Kupovina sredstva iz legalnog izvora osigurava da je:

a) kupljeno sredstvo registrovano i u skladu sa propisanim uslovima;

b) izdat račun kao dokaz o kupovini u slučaju da dođe do problema sa sredstvom;

c) dobićete sve potrebne informacije o sredstvu i njegovoj upotrebi od prodavca;

d) obezbeđen sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja.

 

12. Mogu li uvidom na ambalažu prepoznati da li se radi o legalnom sredstvu za zaštitu bilja?

Možete biti sigurni da kupujete legalno sredstvo za zaštitu bilja ako je ispunjeno sledeće:

• Etiketa je na srpskom jeziku

• Etiketa je čvrsto zalepljena na pakovanje, sadrži naziv sredstva, podatke o proizvođaču/uvozniku, broj rešenja o registraciji, serijski broj i datum proizvodnje

• Dostupno je u legalnim distributivnim kanalima (videti odgovor na pitanje 3)

• Navedeno je na Listi sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji 

 

13. Zašto ne mogu koristiti sredstvo za zaštitu bilja koje je do nedavno bilo registrovano u Srbiji, a sada je dostupno samo u inostranstvu tj. u Ukrajini?

Mnogi uslovi moraju biti ispunjeni da bi sredstvo za zaštitu bilja bilo registrovano, odnosno dozvoljeno za promet i upotrebu na našem tržištu, a osnovni je to da ne sadrže supstance koje predstavljaju neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, useve i životnu sredinu. Ukoliko neko sredstvo nije više registrovano u Srbiji, utvrđeno je da ono ne ispunjava propisane uslove i ne sme se prodavati niti primenjivati. Prema tome, ukoliko sredstvo za zaštitu bilja nije registrovano u Srbiji, njegovo korišćenje je zabranjeno i kažnjivo (videti odgovore na pitanja 5, 10 i 11).

 

14. Mogu li kupiti sredstvo za zaštitu bilja na internetu?

Sredstava za zaštitu bilja mogu vršiti samo firme koje su upisane u registar uvoznika i distributera (videti odgovor na pitanje 3), a oni mogu nuditi svoje proizvode i putem interneta pod uslovom:

a) da se na internet prezentaciji nalaze detalji o kompaniji, uključujući adresu i telefon PIB i/ili matični broj;

b) da su sredstva za zaštitu bilja koja nude registrovana u Srbiji  (videti odgovor na pitanje 1);

c) da je kupovina omogućena samo korisnicima koji su registrovani na sajtu i ispunjavaju uslove za korišćenje;

d) da izdaju račun kao dokaz o kupovini i dostavljaju ga kupcima zajedno sa proizvodom (videti odgovor na pitanje 11).

 

 

Udruženje SECPA

Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd | Telefon: +381 11 4031800 | email: info@secpa.rs | web:www.secpa.rs