Teme i Događaji

PREPORUKE ZA PRAVILNU UPOTREBU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

  1. Za iskorenjivanje bolesti i štetočina koristite manje opasna fitofarmaceutska sredstva i kupujte pakovanja koje možete u celosti da upotrebite bez naknadnog skladištenja ostataka. 
  2. Pre njihove upotrebe precizno pročitajte priloženo uputstvo ili se posavetujte sa stručnjakom za bezbednost biljaka. 
  3. Sredstvo možete da iskoristite samo za one bolesti i štetočine na biljkama koje su navedene u uputstvu. 
  4. Dozu prethodno precizno proračunajte i smešu pripremite prema veličini tretirane površine kako ne bi bilo ostataka.
  5. Sredstvo nanosite na biljke po lepom danu bez vetra i kiše. Prskajte rano ujutru i uveče.
  6. U toku prskanja koristite lična sredstva zaštite koja su navedena na etiketi.
  7. Ambalažu dobro ispraznite, kod tečnih sredstava tri puta je isperite i to iskoristite za prskanje.
  8. Ostatke sredstva čuvajte u originalnoj ambalaži, van domašaja dece, u odgovarajućim temperaturnim uslovima.
  9. Vodu za ispiranje prskalica nikada ne izlivajte u vodene tokove, septičku jamu, kanalizaciju ili druge odvode, već  je iskoristite na istoj površini koju ste prskali.
  10. Sa praznom ambalažom i ostacima sredstava postupajte u skladu s naredbom o zbrinjavanju ambalažnog otpada prema priloženim uputstvima za upotrebu.

              
video 1                                           video 2                                            video 3

Sredstva za zaštitu bilja imaju važnu ulogu u postizanju većih prinosa i poboljšanju kvaliteta poljoprivrednih proizvoda. Najznačajniji cilj u procesu proizvodnje sredstva za zaštitu bilja je bezbednost ljudi i okoline. Proizvođači sredstava za zaštitu bilja sprovode brojna istraživanja na osnovu čijih rezultata se određuju uslovi za bezbednu upotrebu njihovih proizvoda: za korisnike sredstva, za potrošače poljoprivrednih prozivoda i za životnu sredinu. Iz tih razloga proizvođači sredstava za zaštitu bilja postavljaju ciljeve vezane za uputstva i preporuke u vezi korišćenja samih sredstava za zaštitu bilja i uklanjanja, odnosno, zbrinjavanja ambalažnog otpada. 

Zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja, na tržište dospeva i ambalaža koja nakon upotrebe sredstva za zaštitu bilja postaje otpad. Ambalaža ima važnu ulogu u sigurnoj isporuci i upotrebi sredstava za zaštitu bilja na tržištima, pri čemu se smanjuje na najmanju moguću meru rizik gubitka u lancu plasmana kao i izloženosti korisnika. Udruženje SECPA, zajedno sa svojim članicama, intenzivno saradjuje sa državnim regulatornim telima s jedne strane i korisnicima sredstava za zaštitu bilja sa druge strane, kako bi na tržište plasirali sredstva u adekvatnoj ambalaži, i obezbedila efikasan sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada.

Stupanjem na snagu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu i definisanjem Nacionalnih ciljeva upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, svi odgovorni subjekti upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom; uvoznici, odnosno proizvodjači sredstava za zaštitu bilja su u obavezi da obezbede adekvatno zbrinjavanja ambalažnog otpada.

Zahtev za preuzimanje ambalažnog otpada možete preuzeti klikom na sliku formulara:   
          upit
Popunjen nalog poslati na sledeće email adrese:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Opširnije...

Sredstvo za zaštitu bilja (preparat, pesticid) je proizvod prirodnog ili veštačkog porekla koji ima delovanje u pravcu ubijanja štetnog organizma. Pest – štetočina,  cid  - ubija, statik - sprečava razvoj.

Opširnije...

Posledice odlaganja pune primene novog Zakona o sredstvima za zaštitu bilja uslovljavaju produžetak neizvesnosti po pitanju bezbednosti hrane u Srbiji, potencijalna ograničenja i moguću zabranu izvoza hrane u zemlje EU

Opširnije...

Udruženje SECPA

Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd | Telefon: +381 11 4031800 | email: info@secpa.rs | web:www.secpa.rs