Zaštita bilja

Ilegalni pesticidi su najčešće falsifikati sredstava za zaštitu bilja, odnosno sredstva čija prodaja i upotreba nije dozvoljena. Oni mogu sadržati različite sastojke neutvrđenog kvaliteta i svojstava koji mogu ugroziti useve, zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Trgovina ilegalnim pesticidima je rastući problem na globalnom nivou i predstavlja krivično delo. Upotreba Ilegalnih pesticida predstavljaja ozbiljnu opasnost po zdravlje ljudi, životnu sredinu i poslovanje u poljoprivredi. Zbog toga se širom sveta sprovode akcije protiv trgovine i upotrebe ilegalnih pesticida...

Opširnije...

PREPORUKE ZA PRAVILNU UPOTREBU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

  1. Za iskorenjivanje bolesti i štetočina koristite manje opasna fitofarmaceutska sredstva i kupujte pakovanja koje možete u celosti da upotrebite bez naknadnog skladištenja ostataka. 
  2. Pre njihove upotrebe precizno pročitajte priloženo uputstvo ili se posavetujte sa stručnjakom za bezbednost biljaka. 
  3. Sredstvo možete da iskoristite samo za one bolesti i štetočine na biljkama koje su navedene u uputstvu...

Opširnije...

Sredstva za zaštitu bilja imaju važnu ulogu u postizanju većih prinosa i poboljšanju kvaliteta poljoprivrednih proizvoda. Najznačajniji cilj u procesu proizvodnje sredstva za zaštitu bilja je bezbednost ljudi i okoline. Proizvođači sredstava za zaštitu bilja sprovode brojna istraživanja na osnovu čijih rezultata se određuju uslovi za bezbednu upotrebu njihovih proizvoda: za korisnike sredstva, za potrošače poljoprivrednih prozivoda i za životnu sredinu. Iz tih razloga proizvođači sredstava za zaštitu bilja postavljaju ciljeve vezane za uputstva i preporuke u vezi korišćenja samih sredstava za zaštitu bilja i uklanjanja, odnosno, zbrinjavanja ambalažnog otpada.

Opširnije...

Sredstvo za zaštitu bilja (preparat, pesticid) je proizvod prirodnog ili veštačkog porekla koji ima delovanje u pravcu ubijanja štetnog organizma. Pest – štetočina,  cid  - ubija, statik - sprečava razvoj.

Opširnije...

Posledice odlaganja pune primene novog Zakona o sredstvima za zaštitu bilja uslovljavaju produžetak neizvesnosti po pitanju bezbednosti hrane u Srbiji, potencijalna ograničenja i moguću zabranu izvoza hrane u zemlje EU

Opširnije...

Udruženje SECPA

Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd | Telefon: +381 11 4031800 | email: info@secpa.rs | web:www.secpa.rs