Zaštita bilja

Ilegalni pesticidi su najčešće falsifikati sredstava za zaštitu bilja, odnosno sredstva čija prodaja i upotreba nije dozvoljena. Oni mogu sadržati različite sastojke neutvrđenog kvaliteta i svojstava koji mogu ugroziti useve, zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Trgovina ilegalnim pesticidima je rastući problem na globalnom nivou i predstavlja krivično delo. Upotreba Ilegalnih pesticida predstavljaja ozbiljnu opasnost po zdravlje ljudi, životnu sredinu i poslovanje u poljoprivredi. Zbog toga se širom sveta sprovode akcije protiv trgovine i upotrebe ilegalnih pesticida...

Sredstvo za zaštitu bilja (preparat, pesticid) je proizvod prirodnog ili veštačkog porekla koji ima delovanje u pravcu ubijanja štetnog organizma. Pest – štetočina,  cid  - ubija, statik - sprečava razvoj.

12 FAKTORA ZA BEZBEDNU PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Zaštita korisnika tokom celog perioda pripreme i primene sredstava za zaštitu bilja je od velikog značaja. Uvek imajte na umu 12 faktora za bezbednu primenu sredstava za zaštitu bilja:

1. Pažljivo pročitaj etiketu i uputstvo za primenu sredstva za zaštitu bilja na pakovanju i poštuj navedene preporuke na pakovanju...

Posledice odlaganja pune primene novog Zakona o sredstvima za zaštitu bilja uslovljavaju produžetak neizvesnosti po pitanju bezbednosti hrane u Srbiji, potencijalna ograničenja i moguću zabranu izvoza hrane u zemlje EU

Zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja, na tržište dospeva i ambalaža koja nakon upotrebe sredstva za zaštitu bilja postaje otpad. Ambalaža ima važnu ulogu u bezbednoj isporuci i upotrebi sredstava za zaštitu bilja, ali nakon upotrebe treba obezbedili efikasan sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada u svim fazama upravljanja, počev od adekvatnog sakupljanja, preko transporta, skladištenja i tretmana, do adekvatnog odlaganja odnosno uništavanja ovog ambalažnog otpada. Naime, ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja predstavlja potencijalni rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu ukoliko se sa njime ne upravlja na adekvatan način.

 

Udruženje SECPA

Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd | Telefon: +381 11 4031800 | email: info@secpa.rs | web:www.secpa.rs