10 OSNOVNIH PRAVILA ZA PRAVILNU UPOTREBU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

PREPORUKE ZA PRAVILNU UPOTREBU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

  1. Za iskorenjivanje bolesti i štetočina koristite manje opasna fitofarmaceutska sredstva i kupujte pakovanja koje možete u celosti da upotrebite bez naknadnog skladištenja ostataka. 
  2. Pre njihove upotrebe precizno pročitajte priloženo uputstvo ili se posavetujte sa stručnjakom za bezbednost biljaka. 
  3. Sredstvo možete da iskoristite samo za one bolesti i štetočine na biljkama koje su navedene u uputstvu. 
  4. Dozu prethodno precizno proračunajte i smešu pripremite prema veličini tretirane površine kako ne bi bilo ostataka.
  5. Sredstvo nanosite na biljke po lepom danu bez vetra i kiše. Prskajte rano ujutru i uveče.
  6. U toku prskanja koristite lična sredstva zaštite koja su navedena na etiketi.
  7. Ambalažu dobro ispraznite, kod tečnih sredstava tri puta je isperite i to iskoristite za prskanje.
  8. Ostatke sredstva čuvajte u originalnoj ambalaži, van domašaja dece, u odgovarajućim temperaturnim uslovima.
  9. Vodu za ispiranje prskalica nikada ne izlivajte u vodene tokove, septičku jamu, kanalizaciju ili druge odvode, već  je iskoristite na istoj površini koju ste prskali.
  10. Sa praznom ambalažom i ostacima sredstava postupajte u skladu s naredbom o zbrinjavanju ambalažnog otpada prema priloženim uputstvima za upotrebu.

Udruženje SECPA

Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd | Telefon: +381 11 4031800 | email: info@secpa.rs | web:www.secpa.rs