DA LI JE HRANA KOJU JEDEMO I IZVOZIMO DOVOLJNO BEZBEDNA?

Posledice odlaganja pune primene novog Zakona o sredstvima za zaštitu bilja uslovljavaju produžetak neizvesnosti po pitanju bezbednosti hrane u Srbiji, potencijalna ograničenja i moguću zabranu izvoza hrane u zemlje EU 

U 2009. godini, Srbija je izvezla poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u vrednosti od 1,94 milijarde dolara, dok je uvoz u istom periodu bio 1,3 milijarde, čime je ostvaren trgovinski suficit od 637 miliona dolara. Najveće izvozno tržište za poljoprivredno-prehrambene proizvode iz Srbije je Evropska unija sa više od 34% ukupnog izvoza (Italija 4,5%, Nemačka 13,1%, Mađarska 4,8%, Grčka 3,2%, Austrija 4,9%, Francuska 3,4%). 

Poljoprivreda i prehrambena industrija Srbije je u 2009. godini izvezla 30% od svoje ukupne proizvodnje. Stalnim rastom izvoza i stabilnim uvozom ovaj pozitivni bilans razmene se  popravlja. Očekuje se da bi do 2020. godine poljoprivreda Srbije mogla u potpunosti da zadovolji domaću tražnju i da ostvari šest milijardi dolara u izvozu.

Da bi se ovo obezbedilo, neophodno je da Srbija zadovolji visoke zahteve koji se odnose na bezbednost hrane na izvoznim tržištima. Osnovni preduslov za postizanje visokih Evropskih standarda u ovoj oblasti je puno usklađivajnje zakonskih propisa sa propisima u EU i njihova puna primena. Štaviše, primena visokih standarda bezbednosti bi unapredila zdravlje potrošača hrane u Srbiji.

Ovom putem želimo da vam skrenemo pažnju na našu zabrinutost u vezi realne opasnosti po bezbednost hrane u Srbiji koja je uzrokovana neadekvatnom i nedoslednom politikom u oblasti registracije sredstava za zaštitu bilja što može uticati na zdravlje svih nas kao potrošača hrane, na prehrambenu industriju i izvoz hrane iz Srbije.   

Registacija i kontrola sredstava za zaštitu bilja koja se koriste u proizvodnji hrane u Srbiji i dalje je nedovoljno regulisana. Ovo se posebno odnosi na izostanak zahteva za dostavljanjem registacionih podataka o vrsti i tipu nečistoća u samom sredstvu, kao i podataka o njihovom riziku po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Kompletni podaci o osobinama sredstava za zaštitu bilja zahtevaju se samo od istraživačko-razvojnih kompanija ali ne i od uvoznika kopija originalnih proizvoda. Posledica toga je da su skoro 500 od oko 800 registrovanih sredstava za zaštitu bilja u Srbiji generičke kopije. Ovi proizvodi, kojima ponekad nedostaje osnovna dokumentacija, svetski priznate FAO specifikacije i dokumentacija o potencijalnom delovanju na zdravlje potrošača i životnu sredinu koriste se u proizvodnji hrane za lokalnu potrošnju i izvoz.

Republika Srbija je nedavno, u Junu 2009, usvojila novi Zakon o sredstvima za zaštitu bilja, koji je kljućan za rešavanje navedenih problema.

Evropsko udruženje proizvođača (ECPA) i udruženje inostranih proizvođača sredstava za zaštitu bilja u Srbiji (SECPA) aktivno su učestvovali u pripremi predloga novog Zakona sa ciljem da podrže nadležne organe u primeni visokih standarda iz evropske regulative u domaćoj zakonskoj regulativi i time obezbede viši nivo bezbednosti hrane i sigurnost potrošača, kao i da zadovolji zahteve EU radi obezbeđenja nesmetanog izvoza.     

Novi Zakon o sredstvima za zaštitu bilja je jasno utvrdio zahteve za neophodnom dokumentacijom potrebnom pri registaciji sredstava za zaštitu bilja. Ovi zahtevi su postavljeni u skladu sa važećim standardima EU i osiguravaju prihvatljiv nivo bezbednosti hrane i zaštite životne sredine.

Nažalost, tokom skupštinske debate srpski parlament je amandmanima odložio punu primenu novog Zakona o sredstvima za zaštitu bilja do 31. Decembra 2013. godine. Ovo se naročito odnosi na članove zakona kojima se regulišu registracioni zahtevi po pitanju potrebne dokumentacije i koji direktno utiču na bezbednost hrane. Direktna posledica odlaganja primene ovog Zakona je da se na tržištu i dalje nalaze sredstva za zaštitu bilja potencijalno lošeg kvaliteta, registrovana na osnovu nedovoljnih ili skoro nikakvih podataka.

Verujemo da ovakve okolnosti mogu imati veoma negativan uticaj na zdravstveno stanje građana Srbije, životnu sredinu i svakako ugroziti izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Srbije. Istovremeno, ovakav pristup odlaže i proces harmonizacije pravnog sistema Srbije sa Evropskom Unijom. Jasno je da se ovaj scenario može izbeći samo neodložnom i kompletnom implementacijom novog Zakona o sredstvima za zaštitu bilja. 

Smatramo da je vaš doprinos u pravcu poboljšanja zdravstvene ispravnosti hrane u Srbiji i izvozu od ključnog značaja, te vas pozivamo da nam se pridružite u ovoj inicijativi za neodložnom primenom članova: od 11 do 25 novog Zakona o sredstvima za zaštitu bilja. 

(SLUŽBENI GLASNIK: 41-09) . Zakona o sredstvima za zaštitu bilja moze biti preuzet na sajtu Narodne skupstine Republike Srbije: http://www.parlament.gov.rs/content/lat/akta/zakoni.asp

 

Udruženje SECPA

Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd | Telefon: +381 11 4031800 | email: info@secpa.rs | web:www.secpa.rs