ZAKONODAVSTVO SRBIJE

Zakonodavstvo Srbije iz oblasti zaštite bilja, zaštite zivotne sredine i zaštite intelektualne svojine:

 

Udruženje SECPA

Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd | Telefon: +381 11 4031800 | email: info@secpa.rs | web:www.secpa.rs