• 1
  • 2
  • 3

VAŽNA OBAVEŠTENJA!

- Obaveštavamo individualne poljoprivredne proizvođače da će se akcije sakupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja u 2019. godini organizovati u regionima koje pokrivaju PSS Sombor, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Ruma, Bačka Topola, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Šabac, Smederevo, Požarevac, kao i u Opštini Grocka i Mladenovac. Informacija o tačnom vremenu i lokacijama sakupljanja ambalažnog otpada biće objavljena u obaveštenju za svaki region pojedinačno. Više o adekvatnom zbrinjavanju ambalažnog otpada od SZB na web stranici Ambalažni otpad.

- Obaveštavamo poljoprivredne kompanije - korisnike sredstava za zaštitu bilja koje proizvode Adama, BASF, Bayer, Belchim i/ili Syngenta, da zahtev za preuzimanje ambalažnog otpada treba uputiti na e-mail: ivana.pavlovic@sekopak.rs i dati podatke o otpadnoj ambalaži i mestu na kome se nalazi kako bi se organizovalo preuzimanje. Formu zahteva sa potrebnim podacima možete preuzeti klikom na link.

- Pozivamo sve kompanije koje predaju ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja koje proizvode Adama, BASF, Bayer, Belchim i/ili Syngenta da se jave e-mail: info@secpa.rs ukoliko je potrebno da im se pošalju vreće za sakupljanje ovog otpada.