Akcije sakupljanja ambalažnog otpada 2019.

Po već ustaljenoj praksi iz prethodnih godina, SECPA će i u 2019. godini, u ime svojih članica, organizovati akcije sakupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja čime se individualnim poljoprivrednim proizvođačima pruža mogućnost da besplatno predaju otpadnu ambalažu i tako doprinesu njenom adekvatnom zbrinjavanju.
U 2019. godini, akcije sakupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja će se organizovati u regionima koje pokrivaju PSS Sremska Mitrovica, Ruma, Bačka Topola, Novi Sad, Sombor, Pančevo, Zrenjanin, Vršac, u Mačvanskom, Podunavskom i Braničevskom okrugu, kao i u opštinama Grocka i Mladenovac.
Detaljne informacije o tačnom vremenu i lokacijama sakupljanja ambalažnog otpada date su dole za svaki region pojedinačno i otvorićete ih klikom na odgovarajuće obaveštenje, a ovakva obaveštenja biće dostupna i preko preko PSS, lokalnih samouprava, infopanoa i medija.
Pratite obaveštenja i nemojte propustiti priliku da odgovornim postupanjem doprinesete adekvatnom zbrinjavanju ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja.

OBAVEŠTENJA O AKCIJAMA SAKUPLJANJA OTPADNE AMBALAŽE OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U 2019.
1. Akcije sakupljanja otpadne ambalaže 20-24.5.2019. -region PSS Sremska Mitrovica
2. Akcije sakupljanja otpadne ambalaže 27-29.5.2019. -region PSS Ruma
3. Akcije sakupljanja otpadne ambalaže 29-31.5.2019. -region PSS Backa Topola
4. Akcije sakupljanja otpadne ambalaže 3-7.6.2019. -region PSS Novi Sad
5. Akcije sakupljanja otpadne ambalaže 10-13.6.2019-region PSS Sombor
6. Akcije sakupljanja otpadne ambalaže 17-20.6.2019. -region PSS Pančevo
7. Akcije sakupljanja otpadne ambalaže 24-25.6.2019. -region PSS Zrenjanin
8. Akcije sakupljanja otpadne ambalaže 26-28.6.2019. -region PSS Vršac
9. Akcije sakupljanja otpadne ambalaže 1-4.7.2019. - Podunavski i Braničevski okrug + Grocka i Mladenovac
10. Akcije sakupljanja otpadne ambalaže 5.7.2019. - Mačvanski okrug