Početna

Šta je SECPA?

Udruženje SECPA je osnovano u Srbiji u Februaru 2010. od strane vodećih proizvođača sredstava za zaštitu bilja u svetu: Bayer, BASF, DOW AgroScience, DuPont, Magan AgroChemicals i Syngenta-e.

 

Opširnije...

Članice SECPA

Punopravne članice:

  • ADAMA SRB d.o.o., Beograd
  • BASF Srbija d.o.o., Beograd
  • BAYER d.o.o, Beograd
  • Predstavništvo DOW AGROSCIENCES Vertriebsgesellschaft M.B.H., Beograd
  • DUPONT SRB d.o.o., Beograd
  • SYNGENTA AGRO d.o.o,. Beograd

Pridružena članica:

  • BELCHIM CROP PROTECTION SRB d.o.o., Beograd

Opširnije...

Udruženje SECPA

Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd | Telefon: +381 11 4031800 | email: info@secpa.rs | web:www.secpa.rs