Ambalažni otpad

Zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja, na tržište dospeva i ambalaža koja nakon upotrebe sredstva za zaštitu bilja postaje otpad. Ambalaža ima važnu ulogu u bezbednoj isporuci i upotrebi sredstava za zaštitu bilja, ali nakon upotrebe treba obezbedili efikasan sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada u svim fazama upravljanja, počev od adekvatnog sakupljanja, preko transporta, skladištenja i tretmana, do adekvatnog odlaganja odnosno uništavanja ovog ambalažnog otpada. Naime, ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja predstavlja potencijalni rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu ukoliko se sa njime ne upravlja na adekvatan način.

Zbog toga postoji zakonska obaveza da:

  • Poljoprivrednici propisno isperu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja, čuvaju je na bezbednom mestu i predaju operateru
  • Prozvođači i uvoznici sredstava za zaštitu bilja, u saradnji sa ovlašćenim operaterom koga su angažovali, organizuju sakupljanje ambalažnog otpada i snose troškove adekvatnog zbrinjavanja, uključujući i transport skladištenje, tretman i odlaganje ovog otpada
  • Ovlašćeni operateri – obezbeđuju da se ovaj otpad zbrine u skladu sa propisima uz poštovanje svih bezbednosnih mera i pravila u svim fazama  upravljanja ovim otpadom
  • Nadležni organi izdaju dozvole operaterima, prate i kontrolišu da li se ovim otpadom upravlja na propisani način

Udruženje SECPA je ispred svojih članica, uspostavilo Sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja u Srbiji - SECPA eko model, koji obezbeđuje preuzimanje ovog otpada od kako od poljoprivrednih kompanija, tako i od individualnih poljoprivrednika i njegovo adekvatno zbrinjavanje.