Ambalažni otpad

Zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja, na tržište dospeva i ambalaža koja nakon upotrebe sredstva za zaštitu bilja postaje otpad. Ambalaža ima važnu ulogu u bezbednoj isporuci i upotrebi sredstava za zaštitu bilja, ali nakon upotrebe treba obezbedili efikasan sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada u svim fazama upravljanja, uključujući adekvatno sakupljanje, transport, skladištenje i tretman. 

Zbog toga postoji zakonska obaveza da:

  • Proizvođači i uvoznici sredstava za zaštitu bilja,  angažuju ovlašćene operatere radi preuzimanja ambalažnog otpada i snose troškove zbrinjavanja;
  • Poljoprivrednici propisno isperu ambalažu, bezbedno je čuvaju i predaju operateru;
  • Ovlašćeni operateri sprovode sakupljanje, transport, skladištenje i tretman otpada na propisani način;
  • Nadležni organi izdaju dozvole operaterima, prate i kontrolišu upravljanje otpadom.

Udruženje SECPA je ispred svojih članica, uspostavilo Sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja u Srbiji - SECPA EKO MODEL, koji obezbeđuje preuzimanje ovog otpada  i njegovo adekvatno zbrinjavanje u skladu sa propisima i savremenom praksom.