O nama

Udruženje SECPA je dobrovoljna i neprofitna organizacija, zasnovana na slobodi udruživanja, koja ostvaruje ciljeve kojima se obezbeđuje održiva poljoprivredna proizvodnja i zaštita bilja od bolesti i štetočina uz osiguranje visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.

Članice SECPA:
• Adama SRB doo
• BASF Srbija doo
• Bayer doo
• Corteva Agriscience SRB doo
• Syngenta Agro doo
• Certis Belchim SRB doo

Istorijat:
Udruženje SECPA je osnovano u decembru 2009. godine od strane kompanija koje su nacionalne filijale multinacionalnih kompanija lidera u istraživanju i razvoju, proizvodnji i distribuciji kvalitetnih i inovativnih sredstva za zaštitu bilja, a radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite bilja. S obzirom na povezanost i značaj novih tehnologija i inovacija u zaštiti bilja za održivi razvoj u oblasti poljoprivrede, oblast ostvarivanja ciljeva Udruženja je u decembru 2021. proširena i na održivu poljoprivredu, a shodno tome pun naziv udruženja je: Udruženje za održivu poljoprivredu i zaštitu bilja u Srbiji SECPA. Članice SECPA mogu postati kompanije koje se bave razvojem, proizvodnjom, distribucijom ili zastupanjem u oblasti konvencionalnih sredstva za zaštitu bilja, kao i one koje rade u oblasti biopesticida, poljoprivredne biotehnologije ili digitalne i precizne poljoprivredne tehnologije.
SECPA je pridružena članica evropske asocijacije CropLife Europe koja okuplja 22 multinacionalne kompanije i 32 nacionalna udruženja (poput SECPA). CropLife Europe se zalaže za održiva rešenja u zaštiti bilja zasnovana na inovacijama i nauci, koja obezbeđuju održivu poljoprivrednu proizvodnju i snabdevanje bezbednom, zdravom i pristupačnom hranom. Kao deo ove evropske mreže, SECPA razmenjuje znanja i iskustva na međunarodnom nivou i sprovodi projekte koji se odnose na primenu principa bezbednog korišćenja sredstava za zaštitu bilja i uspostavljanje sistema za adekvatno zbrinjavanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja.