Zaštita bilja

Zaštita bilja je oblast u poljoprivredi koja se bavi proučavanjem i iznalaženjem adekvatnih mera protiv biljnih bolesti, štetočina i korova kojima se sprečavaju gubici u poljoprivrednoj proizvodnji i omogućava proizvodnja dovoljnih količina hrane. Zaštita bilja se više decenija razvija kroz tehničke i naučne inovacije koje prate zajednički rast svetske populacije i globalne poljoprivredne proizvodnje. Savremena zaštita bilja postojeće izazove rešava integracijom svih raspoloživih znanja i dobrih praksi, koja uključuju hemijske, ali i preventivne, mehaničke i biološke mere. Kada govorimo o hemijskim merama, zaštita bilja se obezbeđuje upotrebom sredstava za zaštitu bilja, koja svoje dejstvo protiv štetnih organizama ostvaruju zahvaljujući aktivnim supstancama. Prilikom pripreme i primene sredstava za zaštitu bilja potrebno je primeniti mere koje obezbeđuju bezbedno korišćenje.