Regulativa

Sredstva za zaštitu bilja su, pored lekova, jedna od zakonski najuređenijih i kontrolisanih proizvoda hemijske industrije. Najdetaljnije uređeno zakonodavstvo u ovoj oblasti imaju razvijene zemlje sveta koje su prepoznale da su ovakvi proizvodi neophodni za razvoj poljoprivrede i proizvodnju dovoljnih količina hrane, te da doprinose razvoju privrede i društva u celini, ali da rizici povezani sa njihovom upotrebom moraju biti detaljno procenjeni u postupku registracije kako bi se obezbedio visok nivo zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.

Ovakvo zakonodavstvo obezbedjuje da samo ona sredstva koja ne predstavljaju neprihvatljiv rizik mogu da se nađu na tržištu. Srbija je u procesu usklađivanja zakonodavstva u ovoj oblasti sa odgovarajućim EU propisima.